Select Page

 

Vabimo vas na 18. nacionalni projekt Unesco pridruženih šol Slovenije, ki ga organizira Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana Jezero je – jezera ni, ki bo v Dolenjem Jezeru, v četrtek,16. aprila 2020.

Po sledeh Slave vojvodine Kranjske

Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske zapiše: »/…/ zlasti ker sem opazil, da leži ta odlična vojvodina Kranjska s svojimi imenitnimi lastnostmi, čeprav je lep biser med cesarskimi dednimi deželami, vendar pri mnogih tujcih zavita v globoko nepoznanje /…/.« In v nadaljevanju še zapiše: »/…/ kakor mi je lastno izkustvo razodelo, ker sem povsod po vsej deželi sam prehodil vse hribe in doline, po vsem kar najbolj natanko izpraševal, nato še sam vse pregledal in prerisal /…/.«

Pri pridobivanju novih spretnosti in znanja sta izredno pomembna dobra lastna izkušnja in primerno učno okolje. Izkustveno učenje povezuje učenje teorij z resničnim življenjem ter omogoča samouresničevanje in osebnostno rast učečih. Mentorji delavnic smo pripravili pester program, ki se bo odvijal v Dolenjem Jezeru ob Cerkniškem jezeru 16. aprila 2020. Delavnice bomo glede na število prijavljenih izvedli na prostem.

V okoljevarstveni delavnici Analiza jezerske vode bodo udeleženci reševali izzive, jih analizirali in izvedli refleksijo o delu, rezultatih in novem znanju. V gradbeni delavnici Vaška arhitektura bodo analizirali in umetniško poustvarili vaški plašč. Prav tako bodo v likovni delavnici Akvareli ustvarjali v stiku z naravno in kulturno dediščino v želji, da bi znali z njo živeti bolj harmonično. Udeleženci bodo ustvarjali tudi v pečarski delavnici Izdelava mozaikov, kjer bodo spoznali to starodavno tehniko in motiviko ter se preizkusili v ročnih delih na delavnici Vezenje z roko v roki s slovensko krasilno umetnostjo in ornamenti. V fotografski delavnici Jezerski fotoutrinki in novinarski delavnici eJezerski list bodo udeleženci prevzeli poklicno vlogo fotoreporterja. Ob simulaciji bodo spremljali dogajanje, ga fotografirali in o njem poročali. Pod vodstvom mentorja bodo fotografirali tudi naravo, novinarji pa bodo izvedli anketo o državljanstvu in jo analizirali.

V projektu vzgajamo v duhu trajnostnega razvoja s poudarkom na Unescovih ciljih in Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje. Hkrati želimo razvijati temeljne evropske kompetence: sposobnost izražanja in razumevanja v ustni in pisni obliki; razumevanje naravnega sveta ter sposobnost uporabe znanja in tehnologije; razvoj digitalne pismenosti in učenje učenja; socialne in državljanske kompetence; samoiniciativnost in podjetnost; kulturna zavest in izražanje.

Časovnica:

– od 8.30 do 9.00 prihod udeležencev, uvodni pozdrav, malica in razdelitev po skupinah

– od 9.00 do 13.00 delo v delavnicah in oddaja izdelkov

– ob 13.15 kosilo

– od 14.00 do 15.00 zaključna prireditev s predstavitvijo izdelkov

Material za posamezne delavnice:

– gradbena: udeleženci prinesejo s seboj osebni risalni pribor in beležko, za material bo poskrbljeno

– okoljevarstvena delavnica: beležka in pisalo

– pečarska: poskrbeli bomo za material, vendar pa si udeleženci lahko tudi sami naberejo drobne kamne, koščke opeke ali stekla in školjke z morske obale; primerna oblačila za delo

– likovna: na voljo bo risalni papir in trda podlaga za risanje, udeleženci naj prinesejo svoj lonček, čopiče in akvarelne barvice (nekaj slikarskega materiala bomo imeli na rezervi) ter podlago za sedenje

– novinarska: beležka in pisalo

– fotografska: udeleženci prinesejo svoje fotoaparate.

Izdelkov, ki bodo nastali med izvedbo projekta, ne vračamo. Prav tako si pridržujemo pravico do reprodukcije, razstavljanja in objavljanja vseh izdelkov in fotografij, nastalih med projektom. Vabilu je priloženo soglasje staršev za sodelovanje na delavnici. Dogajanje bomo tudi fotografirali in objavili na šolski spletni strani oziroma družbenih omrežjih brez imen in priimkov. Udeleženci, ki ne želijo objave fotografij, naj se ob fotografiranju umaknejo.

Vabilu je priložena prijavnica, ki jo pošljete na naslov: alenka.petric@sggos.si

Kotizacija v višini 10 € pokriva stroške materiala, malice in kosila. SGGOŠ bo organizirala avtobusni prevoz, če bo zadosti zainteresiranih šol. Stroške prevoza krijejo šole udeleženke same.

Organizatorji in mentorji delavnic prisrčno vabimo vrtce, osnovne in srednje šole, da se z mentorji udeležite našega projekta. V primeru slabega vremena bomo delavnice izvedli v pokritih prostorih.

 

Ljubljana, januar 2020

 

Alenka Petrič, organizatorka 18. nacionalnega projekta Unesco pridruženih šol Slovenije

Marjana Pezdirc Kolnik, koordinatorica Unesco pridruženih šol Slovenije na SGGOŠ Ljubljana

Gvido Jager, ravnatelj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost