Select Page

Dijakinje in dijaki 3. letnikov smeri gradbeni tehnik so si ogledali Komunalno podjetje Vrhnika v Sinji Gorici. Najprej so poslušali predavanje o ločevanju smeti in ponovni rabi stvari, potem pa so si deponijo tudi ogledali. Ogledali so si tudi sortirnico odpadkov, kjer pa je bil neznosen smrad. Na koncu so si od daleč ogledali še čistilno napravo ob Ljubljanici. Eko dan je bil zelo poučen, saj smo se naučili in spoznali veliko novega.

Dostopnost