Select Page

Obdobje baroka smo spoznavali pri strokovnem modulu Stavbarstvo in Prostoročna skica.

Pri Stavbarstvu smo se pogovarjali o značilnostih baročnega stavbarstva in spoznali baročno Ljubljano.

Pri Prostoročni skici so si dijaki izbrali baročno stavbo v Ljubljani, jo fotografirali, analizirali in skicirali.

Dostopnost