Select Page

Z dijaki SGGOŠ smo bili na obisku v projektivnem podjetju LUZ d. d., kjer lahko v prihodnosti zaposlitev najdejo tudi naši dijaki, saj zaposlujejo tako gradbene inženirje kot geodete, delno pa pokrivajo tudi okoljske teme načrtovanja.

V biroju so nas seznanili z delom arhitektov in urbanistov na primeru načrtovanja trajnostno zasnovane poslovne stavbe. Le z vključitvijo prostorskih danosti in z zavedanjem vplivov, ki jih ima gradnja na okolje in prostor, lahko načrtujemo trajnostno arhitekturo, in s tem – kot so nam predstavili na LUZ-u, soustvarjamo prostor v katerem je vredno živeti.

Mentorstvo: mag. Mery Lončar Klemenčič, univ. dipl. inž. arh. in Nina Kadunc, univ. dipl. inž. arh. 

Dostopnost