Ravnatelj Gvido Jager in mentorica Zdrave šole SGGOŠ Bojana Carli Arsovič sta zmagovalcem natečaja “Najboljša fotografija na kolesu” podelila na šoli izklesane medalje, vsi sodelujoči pa so prejeli praktične nagrade.