Select Page

Razpis za kadrovske štipendije za šolsko leto 2020/2021 v gradbenem podjetju Posočje

Gradbeno podjetje Posočje je mlado gradbeno podjetje, ki se je ustanovilo na izkušnjah naših kadrov. Delujemo na lokalnem območju Posočja. Ukvarjamo se z gradnjo objektov visokih in nizkih gradenj kot tudi adaptacij, sanacij ter rekonstrukcij starejših in spomeniško zaščitenih objektov.

Zaradi zagotavljanja kontinuitete odličnosti delovanja, GRADBENO PODJETJE POSOČJE d.o.o., v šolskem letu 2020/2021 razpisuje štipendije za dijake tretjega in četrtega letnika za poklic: gradbeni tehnik.

Štipendistom nudimo:

  • Redno mesečno izplačilo kadrovskih štipendij,
  • opravljanje delovne prakse v trajanju vsaj 120 ur v vsakem šolskem letu
  • zagotavljanje mentorstva,
  • pomoč in svetovanje v času štipendiranja,
  • zaposlitev po končanem šolanju (za najmanj 2x toliko časa kot je trajalo štipendijsko razmerje)

Prijava naj vsebuje:

  • življenjepis ali CV
  • motivacijsko pismo (zaželeno)
  • zadnje šolsko spričevalo
  • potrdilo o vpisu za šolsko leto 2020/2021

Prijavo za pridobitev kadrovske štipendije pošljite do 30. 8. 2020 na elektronski naslov: info@gp-posocje.si ali na Gradbeno podjetje Posočje d.o.o., Poljubinj 92, 5220 Tolmin.

              

Dostopnost