Select Page

Razstava gradnje vajenskega naselja za gradbeno stroko na Savskem polju za Bežigradom

»IZ BARAK V MODERNA POSLOPJA«, 1957–1959

Vodeni ogledi

V  novozgrajenih delavnicah ob šoli na Dunajski 102 smo postavili stalno razstavo o gradnji vajenskega naselja med letoma 1957 in 1959. Na razstavi so predstavljene stare fotografije, ki prikazujejo potek gradnje, kopije tehničnih poročil in načrtov, tudi vabilo na sejo  gradbenega odbora iz leta 1957 in še kaj.

V času plitkih znanj in zanemarjanja vrednot želimo dijake ozavestiti, da je stavbna dediščina nepogrešljiv del kulturne dediščine in da bodo prav oni s svojimi znanji in veščinami pomembno vplivali na razvoj gradbeništva tudi v bodoče.

Za doseganje tega cilja smo v času razrednih ur organizirali  vodene oglede po razstavi in novih delavnicah.

Dostopnost