Dijaki drugega letnika, strojniki in tesarji, so se tudi letos (oktober 2018) udeležili dneva odprtih vrat v podjetju Riwal Ljubljana, ki prodaja in izposoja dvižne košare, ploščadi in teleskopske viličarje. Bili smo toplo sprejeti, prikazali so nam delavnice in stroje, predvsem pa so nas poučili o varnem delu s stroji na gradbišču in o varnostni opremi, ki je za delo na višini nujno potrebna.

Dijakom so ponudili priložnost za opravljanje prakse in tudi možnost za kasnejšo zaposlitev. Dve uri in pol sta hitro minili.