Select Page

Ekošole si prizadevajo razširiti znanje o ekologiji, okolju in vsem, kar je povezano z naravo. Zato vsako leto organizirajo tekmovanje o ekološkem znanju, ki ga imenujejo ekokviz.

Tudi na naši šoli že nekaj let potekajo tekmovanja v ekokvizu. Letošnje šolsko leto je »imelo« naslednje teme: biodiverziteta, zdrava prehrana in ravnanje z odpadki. Z dijaki smo se o teh temah učili, zato so kakovostno odpisali test. Najboljši trije dijaki so se udeležili tudi državnega tekmovanja in bili uspešni, saj so osvojili naslednja priznanja: Manca Dimc – srebrno priznanje; Andrej Kozan – bronasto priznanje in Tajda Huber – bronasto priznanje.

Mentorica: Ada Perko

Dostopnost