Dijaška skupnost

Člani dijaške skupnosti (DS) so vsi dijaki SGGOŠ Ljubljana. Aktivnosti DS vodijo in usmerjajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti, ki izvolijo predsednika, namestnika in tajnika DS. Predsednik sklicuje srečanja DS in se udeležuje sestankov DS na občinski in državni ravni. DS ima svojega mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev. DS oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše delovanje šole in za prijetnejše počutje dijakov pri pouku in ostalih dejavnostih.

Predsednik DS SGGOŠ v š. l. 2020/21: Dino Kurtović, T4B

Člana predsedstva: Taya Černe in Eman Šaćirović, T3B

Nejc Kastelic, prof. matematike

mentor dijaške skupnosti SGGOŠ

E-naslov: nejc.kastelic@sggos.si

 

Prva seja parlamenta DOS v šolskem letu 2016/17

1. redna seja parlamenta DOS - 30. september 2016 Predsednica dijaške skupnosti Klavdija Kastelic in podpresednica dijaške skupnosti Neva Presiček sta se 30. septembra 2016 udeležili 1. redne seje parlamenta Dijaške organizacije Slovenije s predlaganim dnevnim redom:...

Volitve predstavnikov dijakov v svet šole – 11. oktober 2016

Volitve predstavnikov dijakov v svet šole – 11. oktober 2016

Danes so dijakinje in dijaki SGGOŠ volili svoja predstavnika v svetu šole. Tričlanska komisija Adna Ribanović, Katja Belec in Miha Babič je pripravila volilno škatlo in volilne listke ter se med 4. in 5. šolsko uro sprehodila po vseh oddelkih na šoli, na koncu pa...

Drugi sestanek DS v šolskem letu 2016/17

Na 2. sestanku DS, 29. 9. 2016, je ravnatelj Gvido Jager podal poročilo za šolsko leto 2015/16, nato pa predstavil letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17. Planiranih je kar nekaj investicij: obnova talnih oblog, omarice za dijake, večnamenski prostor za druženje v...

Fazančkanje uspelo – 20. september 2016

Fazančkanje uspelo – 20. september 2016

Fazančkanje - sprejem dijakov 1. letnikov v druščino SGGOŠ - je uspelo. Dijaki 1. letnikov vseh programov so se pomerili v treh igrah: iskanje jabolka v vodi, ples s "pinkponk" žogicami in tri v vrsto. V hudi konkurenci in veliki zagretosti vseh sodelujočih  je zmagal...

Prvi sestanek DS – 7. september 2016

Prvi sestanek DS – 7. september 2016

Na 1. sestanku DS SGGOŠ (v sredo, 7. septembra 2016) smo potrdili Poslovnik DS SGGOŠ in Načrt dela DS SGGOŠ za šolsko leto 2016/17. Sledile so volitve za predsednika DS SGGOŠ. Svoj program so predstavili štirje kandidati, izvoljena pa je bila dijakinja 4. letnika...

Tretji in četrti sestanek DS v š. l. 2015/16

Na 3. in 4. sestanku dijaške skupnosti je bil prisoten tudi ravnatelj Gvido Jager. Na 3. sestanku DS je predstavnikom dijaške skupnosti predstavil Poročilo SGGOŠ za šolsko leto 2014/15 in Načrt dela SGGOŠ za šolsko leto 2015/16. Na 4. sestanku DS se je oblikovala ožja...

Fazančkanje – 5. oktober 2015

V ponedeljek, 5. oktobra 2015, so dijaki 4. letnikov pripravili 6 zanimivih iger za 6 razredov dijakov 1. letnikov. Fazani so se zelo izkazali, saj so se za 1. mesto borili do konca. O zmagovalcu je odločila zadnja igra - vlečenje vrvi, v kateri so dijaki U1B...