Na obisku v raziskovalnem jedrskem reaktorju – 17. 9. 2018

V ponedeljek, 17. septembra 2018, so dijaki četrtega razreda smeri okoljevarstveni tehnik obiskali raziskovalni jedrski reaktor. Zadržali so se v kontrolni sobi, si od blizu pogledali reaktor, poslušali razlago o njegovem delovanju in izvedeli, da si z njim lahko pomagamo tudi pri okoljskih raziskavah. S pomočjo reaktorja že vrsto let raziskujejo koncentracijo strupenega živega srebra v okolju. Poslušali so tudi o pomenu in uporabi jedrskih elementov. Ogledali pa so si tudi centralno skladišče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke.

O4A na ogledu najmodernejšega centra za ravnanje z odpadki – 9. 4. 2019

Dijaki O4A so si ogledali regijski center za ravnanje z odpadki na Barju v Ljubljani. Vsa moderna tehnologija – sortirnice odpadkov, kompostarna, proizvodnja bioplina in njegova izraba za proizvodnjo električne energije – je naredila močan vtis. Po ogledu pa je bil ta vtis še podkrepljen z mislijo o možnostih zaposlitve v tej »tovarni« za predelavo odpadkov.

Okoljevarstveniki na terenskih vajah – 15. 3. 2018

V okviru modula terenske in laboratorijske metode spoznavanja pokrajine smo v marcu 2018 izvedli terenske vaje pri toplem izviru Straža v Spodnjih Pirničah. Tam smo opravili številne meritve ter jih interpretirali.

Do izvira smo se sprehodili od avtobusne postaje v Mednem preko brvi čez Savo. Tako smo imeli priložnost opazovati pokrajino ob Savi, prepoznavali smo reliefne oblike, značilnosti naselja, rabo prostora, stanje okolja ipd.

Fotodokumentacija sledi. 🙂