Select Page

Pri pouku matematike smo s pomočjo digitalne tehnologije obogatili snov geometrije v ravnini in vstopili v svet programiranja. Z drugimi letniki gradbenih in okoljevarstvenih tehnikov letos sodelujemo v projektu MINUT, ki se izvaja pod okriljem Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za računalništvo in informatiko ter Pedagoške fakultete.

Dostopnost