Select Page

Na letošnjem EKO dnevu, ki je potekal 9. 11. 2022, so se dijaki SGGOŠ udeležili kar 12 različnih dejavnosti. Dijaki 4. letnikov gradbene in geodetske smeri so se udeležili predavanja s področja okoljskega gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, dijaki strokovne gimnazije pa predavanja Radioaktivni odpadki na ARAO Ljubljana. Na SGGOŠ je potekala delavnica Podnebju prijaznejša hrana in predavanji Zeleno – modra infrastruktura ter Nevarni odpadki, po katerem so si dijaki ogledali Gasilsko brigado Ljubljana. Na šolskem vrtu so dijaki 1. letnika okoljevarstvene smeri postavili visoko gredo, dijaki smeri pomočnik pri tehnologiji gradnje pa izvedli čistilno akcijo v okolici šole. Dva avtobusa dijakov sta imela voden ogled zbirnega centra Komunalnega podjetja Vrhnika, 110 dijakov pa je obiskalo Prirodoslovni muzej Ljubljana. Izvedeni so bili tudi ogledi Botaničnega vrta, krajinskega parka Tivoli in mestnega gozda Golovec.

V okviru Eko dneva so dijaki 1. letnika okoljevarstveni tehnik pričeli s pripravo šolske visoke grede. Šola je z letošnji šolskim letom vključena v program Šolski ekovrtovi, kjer je glavni cilj spodbujanje vzgoje za trajnostni razvoj, obenem pa šolski vrt predstavlja poligon za izvajanje poskusov in analize zemlje. Izdelava visoke grede je potekala v sodelovanju z izobraževalnim programom tesar in pomočnik pri tehnologiji gradnje. Dijaki so pripravljeno visoko gredo napolnili z vejevjem, kartonom, sekanci, odpadlim biološkim materialom in vrtno zemljo. Na koncu so dodali še zadnjo plast visoko hranljive substratne zemlje in ponovno odpadlo listje. Dijaki so predlagali pokrivanje grede s folijo, kar prispeva k učinkovitejši razgradnji in naravnemu gnojenju zemlje. V zimskem času bodo mikroorganizmi opravljali svoje delo, po tem pa sledi prvo sajenje dišavnic in zelenjave, dijaki pa se bodo preizkusili tudi v analizi zemlje na terenu.

V okviru Eko dneva so si dijaki U1B in U2B ogledali prostore Gasilske brigade Ljubljana na Vojkovi cesti. Ogledali so si vozila in gasilsko opremo, ki jo uporabljajo pri vsakodnevnih različnih intervencijah. V povprečju opravijo po osem intervencij dnevno, zato je bilo te opreme kar precej. Biti gasilec ne pomeni, da sodeluješ samo pri gašenju požarov. Ocenjujejo, da je gašenje požarov manj kot četrtina vseh njihovih nalog. Opravljajo tudi številne druge intervencije, kot so posredovanja pri prometnih nesrečah (reševanje vkleščenih ponesrečencev), lovljenje in čiščenje razlitih tekočin, intervencije pri uhajanju plina, intervencije pri poplavah, razlitjih tekočin, iskanjih ponesrečencev v vodi, odklepanje ključavnic na avtomobilih ali stanovanjih, ki so najpogostejše intervencije in še številne druge. Skozi prostore nas je prijazno in zgovorno popeljal gasilec Luka.

Dostopnost