Select Page

Ljubljana,  21. 1. 2022

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023:

 

Letos med deficitarnimi poklici tudi izdelovalec kovinskih konstrukcij in gastronom hotelir

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 21. januarja 2022, na svoji spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023 v vrednosti 3.675.000,00 evrov. Vlogo bo možno oddati od 13. 6. 2022 do 23. 9. 2022.

 

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Ravno v tem času se mladi odločajo o izbiri svojega poklica in morda lahko marsikoga k odločitvi za katerega od deficitarnih poklicev spodbudi dejstvo, da so to poklici, ki jih na trgu dela primanjkuje, zato verjetno pri iskanju zaposlitve ne bodo imeli večjih težav. Ob odločitvi za deficitarni poklic pa lahko za celotno obdobje izobraževanja pridobijo štipendijo.

 

Vlogo bodo bodoči dijaki lahko oddali od 13. 6. 2022 do vključno 23. 9. 2022. Tudi letos bo dodeljenih do 1000 štipendij, mesečna višina štipendije pa znaša 102,40 evrov in se spreminja na podlagi usklajevanja na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

 

Pomembna informacija za dijake je, da lahko štipendijo za deficitarne poklice prejemajo hkrati z državno štipendijo, Zoisovo štipendijo, ne morejo pa hkrati prejemati kadrovske štipendije.

 

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2022/2023 lahko pridobili dijaki, ki bodo prvič obiskovali 1. letnik in se bodo izobraževali za naslednje poklice ter pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene:

 

1. kamnosek 13. zidar/zidarka
2. mehatronik operater 14. tesar/tesarka
3. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij 15. klepar-krovec/kleparka-krovka
4. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka 16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
5. elektrikar/elektrikarka 17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
6. avtokaroserist/avtokaroseristka 18. pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog
7. pek/pekarka 19. gozdar/gozdarka
8. slaščičar/slaščičarka 20. dimnikar/dimnikarka
9. mesar/mesarka 21. steklar/steklarka
10. tapetnik/tapetničarka 22. tehnik/tehnica steklarstva
11. mizar/mizarka 23. gastronom hotelir/gastronomka hotelirka
12. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij    

 

Dvojezični izobraževalni programi:

 

24. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
25. avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
26. predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
27. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
28. strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
29. kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
30. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku

 

Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja. Pri pripravi vsakoletnega javnega razpisa sklad sodeluje z MDDSZ, MIZŠ, Centrom za poklicno izobraževanje in Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije in skupaj z njimi pripravi nabor deficitarnih poklicev (izhajajoč iz Politike štipendiranja 2020–2024), za katere je v tistem obdobju zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

 

Izpostaviti velja tudi druge pomembne informacije glede štipendije za deficitarne poklice, da:

 

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
  • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

 

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20222023-323-jr.

 

Razpis bo med drugim podrobneje predstavljen tudi na dveh spletnih predstavitvah vseh štipendij, ki jih sklad dodeljuje. Predstavitvi bosta potekali 16. 2. 2022 in 10. 3. 2022. Vsi zainteresirani pa se lahko prijavijo tukaj: https://www.1ka.si/stipendije.

 

 

 

Služba za odnose z javnostmi,

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

 

Dostopnost