Select Page

Izdelek naše učenke 2. letnika Hane Dizdarević je eden boljših, ki so nastali pri rednih urah predmeta stavbarstvo – vaje, kjer se dijaki učijo umeščanja pohištva v prostor in na ta način pridobijo občutek za velikost prostora. 3D prezentacija opreme v prostoru je namreč izdelana za projekt enostanovanjske hiše, ki jo narišejo v 2D pri predmetu osnove projektiranja s programom AutoCAD. Vaja je več kot koristna, saj dijaki šele pri izdelavi 3D prezentacije prostora s pohištvom nemalokrat ugotovijo, da so v 2D projektirani prostori stanovanjske hiše, preveliki, premajhni, oz. niso takšni, kot so si jih pri izdelavi projekta predstavljali in želeli.

Dostopnost