Select Page

Dragi dijaki nezaključnih letnikov, spoštovani starši.                                                      12. 5. 2020

Povratek v »normalne« šolske tirnice se odmika in odmika.  Letošnji zaključek šolskega leta si boste zapomnili za vedno,  v dobrem in slabem oz. najbolj verjetno kar na oba načina hkrati.

Upamo vsaj na normalni september, še letošnji, seveda. Sicer ste verjetno ujeli informacijo, da se tudi za jesen napovedujejo (zelo) drugačne oblike šolskega dela, kot smo jih bili vajeni od prazgodovine do petka, 13. 3. 2020.

No, naj jesen zaenkrat še malo počaka, mogoče se nas »mali vragec« do takrat celo naveliča in nas zapusti za vedno, pred vročim poletjem 2020 pa moramo vsi skupaj na najboljši možni način opraviti s tekočim šolskim letom.

In, če kdaj, se vam prav letos ponuja čudovita priložnost za najdaljše poletne počitnice »ever«. Vas zanima? V spodnjem, sicer hudo resnem tekstu, je skritih nekaj preprostih namigov ;-).

Najprej pa vam, drage dijakinje in dijaki, izrekam priznanje za opravljeno delo v zadnjih 8 tednih »šole na daljavo«. Kljub temu, da smo tisti marčevski petek trinajstega vsi skupaj padli na nek čisto drug šolski planet, ste v veliki večini šolske obveznosti opravili odgovorno in uspešno, mnogi celo odlično s čebelico.  Prepričan sem, da bomo vsi skupaj na vsaj tak način to čudno šolsko leto tudi zaključili.

In, nenazadnje: veliko priznanje tudi vašim spoštovanim staršem, ki so vas vse te dolge tedne spodbujali, vam težili, vas pustili pri miru, ko ste mir najbolj potrebovali, vas zalagali s sladkarijami, ko ste sedeli za računalnikom in vas predvsem potrpežljivo in sočutno »prenašali« doooolgih 24 ur/dan, kar je vse prej kot enostavno, verjemite.

Sedaj pa zares: osnovni obrisi zaključka šolskega leta 2019/20 za nezaključne letnike so naslednji:

  1. dijaki nezaključnih letnikov se v tem šolskem letu ne vrnete več k pouku, v šolo bodo posamično vabljeni le dijaki, ki jim ne bo mogoče zaključiti pozitivne ocene predmeta na daljavo,
  2. na PUD bodo od 18. 5. dalje napoteni dijaki SPI 2, njim in ostalim dijakom se letošnji manjkajoči in neizvedeni PUD prizna kot opravljen,
  3. dijakom se v celoti prizna nerealizirani IND,
  4. delo »v živo« na šoli, vezano na točko 1, bo organizirano tako, da bo frekvenca prisotnosti v objektu, tako z vidika števila oseb, kot z vidika časa bivanja, čim bolj optimalna in brez nepotrebnega zadrževanja v šolskih prostorih.

 

Nekaj podrobnosti o izvedbi šolskega dela do konca pouka.

  1. Osnovni motiv je, da se učitelji v juniju posvetimo le POM in ZI. Sočasno izvajanje mature, rednih ocenjevanj in popravljanje ocen, kaj šele izvajanje pouka na daljavo, je »misija nemogoče«.

To praktično pomeni, da bodo šolske aktivnosti z vami, dijaki nezaključnih letnikov, v celoti zaključene najkasneje v prvem tednu junija, sledi le še podelitev spričeval 24. 6. 2020.

  1. Ocene se bodo dijakom zaključile do konca maja. Hkrati se izvajajo popravljanja ocen iz 1. konf. obdobja. Dijakom se zaključi pozitivna ocena predmeta takoj, ko je to mogoče, zaključna ocena se vpiše v redovalnico.
  2. Negativne in neocenjene zaključne ocene se lahko zaključi le na osnovi popravljanja ocen »v živo« v šoli. Popravljanja ocen v šoli za nezaključne letnike bodo izvajana od 25. 5. dalje, večina do konca maja, po potrebi tudi v juniju. Učitelji bodo vodstvu šole najavili imena dijakov, ki jim bo omogočeno tovrstno opravljanje neizpolnjenih obveznosti. Popravljanja ocen bodo organizirana po razporedu, časovna razporeditev popravljanj bo pravočasno objavljena v spletni učilnici.
  3. Seveda velja navodilo, da se v šoli izvedejo le najbolj nujna popravljanja ocen, večino dela z zaostanki naj se izvede na daljavo.
  4. Glede na to, da se po tem načrtu odpira ogromno časa za popravljanja ocen, skoraj ne vidim razloga, da bi morali organizirati popravne izpite. Izvedba popravnih izpitov je namreč v teh pogojih dela vse prej kot enostavna. Torej, mogoče pa se nam končno obeta šolsko leto brez popravnih izpitov, ste ZA?

 

Ste našli kakšen namig? 😉

Bodite dobro z željo, da se vam/nam zgodi najboljši možni zaključek šolskega leta 2019/20.

 

                                                                                                                                                                             Gvido Jager 

Dostopnost