Select Page

Klavdija Kalan Krošlin, dijakinja 2. letnika geodetskega tehnika, v svoji raziskovalni nalogi pod mentorstvom prof. D. Djokića in dr. T. Urbančiča iz FGG Ljubljana, uporablja dve metodi daljinskega zaznavanja objekta: lasersko skeniranje in fotografiranje z dronom.

Dostopnost