Dijaška skupnost

Člani dijaške skupnosti (DS) so vsi dijaki SGGOŠ Ljubljana. Aktivnosti DS vodijo in usmerjajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti, ki izvolijo predsednika, namestnika in tajnika DS. Predsednik sklicuje srečanja DS in se udeležuje sestankov DS na občinski in državni ravni. DS ima svojega mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev. DS oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše delovanje šole in za prijetnejše počutje dijakov pri pouku in ostalih dejavnostih.

Predsednik DS SGGOŠ v š. l. 2020/21: Dino Kurtović, T4B

Člana predsedstva: Taya Černe in Eman Šaćirović, T3B

Nejc Kastelic

mentor dijaške skupnosti SGGOŠ

E-naslov: nejc.kastelic@sggos.si

 

Fazančkanje – 5. oktober 2015

V ponedeljek, 5. oktobra 2015, so dijaki 4. letnikov pripravili 6 zanimivih iger za 6 razredov dijakov 1. letnikov. Fazani so se zelo izkazali, saj so se za 1. mesto borili do konca. O zmagovalcu je odločila zadnja igra - vlečenje vrvi, v kateri so dijaki U1B...

Volitve predsednika DS SGGOŠ Ljubljana

Na 1. in 2. sestanku dijaške skupnosti SGGOŠ Ljubljana smo zastavili program dela DS SGGOŠ za šolsko leto 2015/16. Predstavili so se trije kandidati za predsednika DS SGGOŠ Ljubljana, nato pa smo izvedli volitve. Glasovalo je 15 predstavnikov razredov od 20. S...

SGGOŠ na dijaški nacionalni konferenci

Uroš Zajc, dijak 1. letnika, smer okoljevarstveni tehnik, se je udeležil 7. dijaške nacionalne konference z naslovom "Pravica za dijake", ki jo organizira Dijaška organizacija Slovenije (DOS) v sodelovanju z Dijaško skupnostjo Ljubljana in Dijaško skupnostjo Maribor....