Jezero je – jezera ni 2022

10. maja 2022 smo v Dolenjem jezeru izpeljali 19. nacionalni projekt Unesco pridruženih šol Slovenije Jezero je – jezera ni. Na srečanju so poleg naših udeležencev in mentorjev sodelovali še udeleženci in mentorji iz Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, Gimnazija Ledina in Palčki vrtca Jelka.

Teme letošnjega projekta so bile raznolikost, kulturna dediščina, medkulturno učenje, trajnostni razvoj in življenjski slog.

 

 

Dosegli smo naslednje cilje:

– naučiti se živeti skupaj,

– naučiti se skrbeti za okolje in vodo,

– naučiti se izražati skozi umetnost.

 

Ponudili smo naslednje delavnice:

– gradbena delavnica: Vaška arhitektura, Alenka Petrič,

– geodetska delavnica: Zakoličba stavbe, Rok Vodopivec,

– pečarska in kamnoseška delavnica: Pisani mozaiki, Biljana Postolova,

– likovna delavnica: Cerkniško jezero v akvarelu, Karin Prodan,

– novinarska delavnica: e-Jezerski list, Snežna Kokelj z dijaki SGGOŠ,

– fotografska delavnica: Jezerski foto utrinki, Miha Došler z dijaki SGGOŠ.

Jezero je – jezera ni 2021

Ob bližnjih rekah, jezerih in morju

»Osnovna človekova potreba je ustvarjalno izražanje lastnega bistva.«

Prebujajoča svetloba, Barbara A. Brennan

Popravek: Avtorica dveh akvarelov z Gimnazije Ledina je Klara Černigoj (in ne Černilogar).

Projekt smo glede na okoliščine malo spremenili. Izdelke in prispevke ste lahko oblikovali v domačih risalnicah ali v bližnji naravi ob rekah, jezerih in morju.

Sodelujoči ste skupaj z mentorji v delavnicah skozi opazovanje okolice odkrivali različne umetne in naravne znamenitosti. Skozi ustvarjanje ste povezovali bivanje, pomen vode za življenje ter dejavnosti, ki so se odvijale in ki se danes odvijajo na njej in ob njej.

Cilji projekta 2021 so bili:

V projektu vzgajamo v duhu trajnostnega razvoja s poudarkom na Unescovih ciljih in Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje. Hkrati želimo razvijati temeljne evropske kompetence: sposobnost izražanja in razumevanja v ustni in pisni obliki; razumevanje naravnega sveta ter sposobnost uporabe znanja in tehnologije; razvoj digitalne pismenosti in učenje učenja; socialne in državljanske kompetence; samoiniciativnost in podjetnost; kulturna zavest in izražanje.

Vabimo vas k ogledu e-Jezerskega lista 2021, v katerem so zajeta vsa prispela dela. Udeleženci so domišljiji resnično pustili prosto pot. Vsem čestitamo!

Vsem mentorjem, dijakom in učencem se zahvaljujemo za sodelovanje v upanju, da se naslednje leto srečamo v naravi, ob Jezeru.

Poletje je pred nami in naj vam ob tem zaželim sproščene in zdravja polne počitnice.

Ljubljana, junij 2021

Karin Prodan

organizatorka 18. nacionalnega projekta Unesco pridruženih šol Slovenije

 

Vabilo k sodelovanju na Unesco projektu Jezero je – jezera ni

Dragi dijaki, vabimo vas k sodelovanju

na 18. nacionalnem projektu Unesco pridruženih šol Slovenije

Jezero je – jezera ni

v organizaciji  SGGOŠ Ljubljana s podnaslovom

Ob bližnjih rekah, jezerih in morju

Projekt smo glede na okoliščine malo spremenili. Izdelke in prispevke boste lahko oblikovali v domačih igralnicah, učilnicah, risalnicah ali v bližnji naravi ob rekah, jezerih in morju.

»Osnovna človekova potreba je ustvarjalno izražanje lastnega bistva.«

Prebujajoča svetloba, Barbara A. Brennan

V ustvarjalnih delavnicah bodo mentorji v uvodu motivirali udeležence in skupaj z njimi izbrali motive, ki jih bodo upodabljali. Pomagali jim bodo prenesti pridobljene informacije v kompozicijo in sporočilo umetniškega dela. Preko opazovanja okolice bodo odkrivali različne umetne in naravne znamenitosti. Srečali se bodo z načinom življenja v kraju, kako povezovati vse segmente bivanja, pomen vode za življenje in dejavnosti, ki so se odvijale in ki se danes odvijajo na njej in ob njej, pomen zaznavanja okolice in kaj nas lahko okolica nauči.

Cilji projekta 2021:

V projektu vzgajamo v duhu trajnostnega razvoja s poudarkom na Unescovih ciljih in Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje. Hkrati želimo razvijati temeljne evropske kompetence: sposobnost izražanja in razumevanja v ustni in pisni obliki; razumevanje naravnega sveta ter sposobnost uporabe znanja in tehnologije; razvoj digitalne pismenosti in učenje učenja; socialne in državljanske kompetence; samoiniciativnost in podjetnost; kulturna zavest in izražanje.

Delavnice 2021

Delavnica vezenja

Kaj je vezenje? Vezenje je ročno delo, je okraševanje blaga s pomočjo šivanke in z nitjo. Lahko je obleka ali prtiček, prijemalka, kuhinjska serveta ali kaj drugega.

Motivi so različni, značilni za posamezne kulture in namen, ki ga vezenina ima. Tudi načini vezenja so različni. Znanje vezenja se je v preteklosti prenašalo iz roda v rod.

Izvezite prtiček z narodnim motivom po vašem izboru. Motiv naj bo značilen za vaše kraje. Veseli bomo tudi kakšnega komentarja.

Pečarska delavnica

Izdelali boste mozaik po lastni izbiri, vendar ne po klasični metodi. Predlogo si udeleženci izberete sami. Prav tako slikarko tehniko za upodobitev mozaika (akvarel, kolaž, trganka, ..).

Likovna delavnica

Udeleženci bodo ustvarjali s pomočjo akvarelne tehnike. Prikazali bodo, kako povezujejo reko, jezero ali morje s svojim načinom življenja ter kako znajo varovati to naravno dediščino.

Fotografska delavnica

Udeleženci bodo skozi fotografski objektiv ujeli bližnjo reko, jezero ali morje ter življenje, ki se odvija ob vodi.

Novinarska delavnica

Udeleženci naj oddajo svoje pesmi, doživljajske ali domišljijske spise, razmišljanja, povedo naj, kaj se dogaja v njihovem kraju oziroma kaj se v njihovem kraju je dogajalo, lahko tudi v daljni preteklosti, in se obenem navežejo na sedanjost, lahko primerjajo življenje in povezanost z naravo ter povezanost med ljudmi in njihov način življenja nekoč in danes. Lahko opišejo življenje jezer, potokov, studencev ali morja v svojem kraju, o tem lahko povprašajo kakšnega strokovnjaka ali pa sedejo na obrežje voda in poslušajo zgodbe, ki jih pripovedujejo tamkajšnji skriti prebivalci med travami, skalami in listjem ali pa jih sporočajo ribe, race in kačji pastirji. Domišljiji pustite prosto pot.

Časovnica:

– mentorja delavnice obvestite, da želite sodelovati v projektu, pri njih dobite tudi vse informacije v zvezi z delavnicami

– do 28. 5. 2021 oddate izdelke in prispevke,

– v naslednjem tednu bo na spletni strani naše šole objavljen Jezerski list 2021 z vašimi prispevki in izdelki.

Vse, kar boste ustvarili, bomo objavili v Jezerskem listu na sggos.si. Pri vseh izdelkih naj bo pripisano ime avtorja, starost/ razred/ letnik, mentor ter ustanova, iz katere prihajate. Objavili bomo samo imena avtorjev, ne pa njihovih priimkov.

Pridržujemo si pravico do reprodukcije, razstavljanja in objavljanja vseh izdelkov in fotografij, nastalih med projektom. Vabilu je priloženo soglasje staršev za sodelovanje na delavnici.

Ljubljana, april 2021

Karin Prodan

organizatorka 18. nacionalnega projekta Unesco pridruženih šol Slovenije

 

Marjana Pezdirc Kolnik                                                                                                              Gvido Jager

koordinatorica Unesco pridruženih šol Slovenije na SGGOŠ Ljubljana                                       ravnatelj

Svetovni dan Zemlje, 22. 4. 2021

NARAVA NE POTREBUJE LJUDI, LJUDJE POTREBUJEMO NARAVO.

SD Zemlje obeležujemo že od leta 1970.

Srednja ekonomske šola in gimnazija Maribor, ki je UNESCO ŠOLA, je ob letošnjem SD Zemlje pripravila spletni dogodek Ekodruženje ob dnevu Zemlje in nas prijazno povabila medse.

Dogodek je potekal virtualno, v slovenskem in angleškem jeziku, udeležili pa so se ga tudi dijaki iz Srbije in Turčije.

Dijaki so predstavili poudarke z mednarodne konference Challenge4 Climate Action:

  • vpliv hrane in kmetijstva na okolje
  • recikliranje – problem embalaže za enkratno uporabo
  • recikliranje oblačil
  • možnosti odpravljanja ekološke krize

Spletno druženje so zaključili z 10 koraki, ki naj zmanjšajo obremenjevanje okolja z odpadki in pozivom, da naj vsak posameznik naredi največ, kar je v njegovi moči, da k temu prispeva.

Pomislimo na našo Zemljo večkrat tudi mi.

Projekt Voda – kaj mi pomeni

Voda je tekočina življenja.

Da bi se še bolje zavedali, kaj pomeni človeštvu in Zemlji voda, je UNESCO 22. marec razglasil za svetovni dan voda.

Ljudje, ki nimamo težav s čisto pitno vodo, si težko predstavljamo, kako bi bilo, če je ne bi imeli. Zdi se nam samo po sebi umevno, da ko odpremo pipi, priteče je pa po svetu še veliko krajev in ljudi, kjer ni čiste pitne vode.

V bodoče, pravijo, bo z dostopom do vode še več težav, zato moramo z vodnimi viri pametno in skrbno ravnati.

Se zavedamo, da vsak Slovenec v povprečju porabi 150 litrov čiste pitne vode na dan, čeprav v povprečju popijemo le 2 litra.

Za kuhanje porabimo 5l, za pomivanje 10 l, za pranje 20 l, kar 400 litrov pa porabimo za izdelavo kepice masla, 85.000 l za 1kg plastike, 160.000 lza izdelavo 4 avtomobilskih gum, 450.000 l za izdelavo 1 avtomobila.

Ker je voda dragocen vir, skušajmo z njo ravnati čim bolj varčno. Če bi vsak Slovenec zmanjšal porabo za 1l na dan, bi v letu dni prihranili okrog milijon kubičnih metrov vode.

Ob svetovnem dnevu vode se bomo SGGOŠ pridružili projektu sosednje šole – SVŠGUGL pri njihovem projektu Voda – kaj mi pomeni.

Vabim vas, da o vodi napišete kakšno razmišljanje, pesem, narišete sliko ali fotografirate motiv z vodo.

Izdelke lahko oddate na mail: marjana.pezdirc-kolnik@sggos.si

 

 

Vzgajamo zelišča

Dijaki SGGOŠ se že leta udeležujemo Unesco projekta OŠ Jožeta Krajca Rakek, VZGAJAMO ZELIŠČA. Vsako leto ima projekt nekoliko drugačno vsebino, letos smo se posvetili prazničnim zeliščem in začimbam. Spoznavali smo, katera zelišča in za kaj so uporabljale naše babice, kje v kulinariki, pri pripravi katere hrane brez njih ne gre.

V letošnjem šolskem letu pouk poteka preko spleta, zato smo se odločili, da bodo zelišča proučevali dijaki samostojno in napravili predstavitveni plakat.

Zelišča so proučevali v okviru izbirne teme prehrana nekoč in danes in se poleg domačim zeliščem in začimbam, ki jih uporabljamo ob praznikih, posvetili med drugim tudi orientalskim začimbam.

V našem šolskem vrtu imamo še vedno »zeliščnega polža«, ki ga bomo, če bodo razmere dopuščale, »oživili« spet spomladi.